Termes i condicions

EN UTILITZAR EL LLOC WEB, VOSTÈ ACCEPTEU I ESTIGUI D’ACORD AMB AQUESTS TERMES I CONDICIONS EN EL QUAL ES REFEREIX AL SEU ÚS DEL LLOC WEB.

Si no esteu d’acord amb aquests Termes i Condicions, no podeu accedir-hi ni utilitzar el Lloc Web de cap altra manera.

1.

Drets de propietat. Entre vostè i IP AND DOSIDERMO S.L., IP AND DOSIDERM S.L. és amo únic i exclusiu, de tots els drets, títol i interessos en i del Lloc Web, de tot el contingut (incloent, per exemple, àudio, fotografies, il·lustracions, gràfics, altres mitjans visuals, vídeos, còpies, textos, programari, títols, arxius d’Ona de xoc, etc.), codis, dades i materials del mateix, l’aspecte i l’ambient, el disseny i l’organització del Lloc Web i la compilació dels continguts, codis, dades i els materials al Lloc Web, incloent-hi però no limitat a qualssevol drets d’autor, drets de marca, drets de patent, drets de base de dades, drets morals, drets sui generis i altres propietats intel·lectuals i drets patrimonials del mateix. El seu ús del Lloc Web no li atorga propietat de cap dels continguts, codis, dades o materials als quals pugui accedir a través del Lloc Web.

2.

Llicència Limitada. Vostè pot accedir i veure el contingut del Lloc Web des de l’ordinador o des de qualsevol altre aparell i, tret que s’indiqui d’una altra manera en aquests Termes i Condicions o al Lloc Web, treure còpies o impressions individuals del contingut del Lloc Web per a ús personal, intern únicament. L’ús del Lloc Web i dels serveis que s’ofereixen a través del Lloc Web, són només per al seu ús personal, no comercial.

3.

Ús Prohibit. Qualsevol distribució, publicació o explotació comercial o promocional del Lloc Web, o de qualsevol dels continguts, codis, dades o materials al Lloc Web, està estrictament prohibida, tret que vostè hagi rebut el previ permís exprés per escrit del personal autoritzat d’IP AND DOSIDERMO S.L. o d’algun altre posseïdor de drets aplicable. A no ser com està expressament permès en aquest contracte, no podeu descarregar, informar, exposar, publicar, copiar, reproduir, distribuir, transmetre, modificar, executar, difondre, transferir, crear treballs derivats de, vendre o de qualsevol altra manera explotar qualsevol dels continguts, codis, dades o materials en o disponibles a través del Lloc Web. Vostè s’obliga a més a no alterar, editar, esborrar, treure, o d’una altra manera canviar el significat o l’aparença de, o canviar el propòsit de, qualsevol dels continguts, codis, dades o materials en o disponibles a través del Lloc Web , incloent, sense limitació, l’alteració o retir de qualsevol marca comercial, marca registrada, logotip, marca de serveis o qualsevol altre contingut de propietat o notificació de drets de propietat. Vostè reconeix que no adquireix cap dret de propietat en descarregar algun material amb drets d’autor d’oa través del Lloc Web. Si feu un altre ús del Lloc Web, o dels continguts, codis, dades o materials que s’hi trobin o que estiguin disponibles a través del Lloc Web, a no ser com s’ha estipulat anteriorment, vostè pot violar les lleis de drets de autor i altres lleis establertes a Espanya, Europa i altres països, així com les lleis estatals aplicables, i pot ser subjecte a responsabilitat legal per aquest ús no autoritzat.

4.

Marques Comercials. Les marques comercials, logos, marques de serveis, marques registrades (conjuntament les “Marques Comercials”) exposades al Lloc Web o en els continguts disponibles a través del Lloc Web són Marques Comercials d’ISIDOR PLAÇA ENTRENA registrades i no registrades i altres, i no poden ser usades pel que fa a productes i/o serveis que no estiguin relacionats, associats o patrocinats pels seus posseïdors de drets i que puguin causar confusió als clients, o d’alguna manera que denigri o desacrediti els seus posseïdors de drets. Totes les marques comercials que no siguin d’IP AND DOSIDERMO S.L. que apareguin al lloc web oa través dels serveis del Lloc Web, si n’hi hagués, són propietat dels seus respectius propietaris. Res que estigui contingut al Lloc Web haurà de ser interpretat com atorgant, per implicació, desestimació, o d’una altra manera, alguna llicència o dret per utilitzar alguna Marca Comercial exposada al Lloc Web sense el permís escrit d’ISIDOR PLAÇA ENTRENA o de tercers que puguin ser amos de la dita Marca Comercial. El mal ús de les Marques Comercials exposades al Lloc Web oa través de qualsevol dels serveis del Lloc Web està estrictament prohibit.

5.

Informació de l’usuari. En el curs de l’ús que feu del Lloc Web i/o dels serveis posats a la vostra disposició en oa través del Lloc Web, se us pot demanar que ens proporcioneu certa informació personalitzada (dita informació en endavant “Informació de l’Usuari”) . Les polítiques d’ús i recopilació d’informació d’IP AND DOSIDERMO S.L. pel que fa a la privadesa d’aquesta Informació de l’Usuari s’estableixen a la Política de privadesa del Lloc Web, la qual està incorporada a aquest com a referència per a tots els propòsits. Vostè reconeix i accepta ser l’únic responsable de l’exactitud del contingut de la informació de l’usuari.

6.

Materials Presentats. Llevat que se sol·liciti específicament, no demanem ni desitgem rebre cap informació confidencial, secreta o patrimonial, ni cap altre material de vostè a través del Lloc Web, per correu electrònic o de qualsevol altra manera. Qualsevol informació, treballs creatius, demostració, idees, suggeriments, conceptes, mètodes, sistemes, dissenys, plans, tècniques o altres materials que ens hagi enviat o presentat (incloent, per exemple i sense limitació, allò que vostè presenta o envia als nostres grups de xateig, taules de missatges i/o als nostres ‘blogs’, o que ens mana via correu electrònic) (“Materials Presentats”) es considerarà com a no confidencial o secret i que pot ser usat per nosaltres de qualsevol manera consistent amb la Política de Privadesa del Lloc Web. En presentar-nos o enviar-nos Materials Presentats, vostè: (i) representa i garanteix que els Materials Presentats són originals seus, que cap altra persona té cap dret sobre ells, i que qualsevol “dret moral” sobre els Materials Presentats ha estat renunciat, i ( ii) vostè ens concedeix, a nosaltres i als nostres afiliats, dret i llicència lliures de regalies, sense restriccions, mundials, perpetus, irrevocables, no exclusius i totalment transferibles, que poden ser cedits i subllicenciats, per fer servir, copiar, reproduir, modificar, adaptar, publicar, traduir, crear treballs derivats de, distribuir, executar, exposar i incorporar a altres treballs qualsevol dels Materials Presentats (tots o en part) en qualsevol forma, mitjà o tecnologia no coneguda o per desenvolupar, incloent propòsits promocionals i/o comercials. No podem ser responsables de conservar cap material presentat proporcionat per vostè i podem esborrar o destruir aquest material presentat en qualsevol moment.

7.

Conducta prohibida de l’usuari. Vostè garanteix i està d’acord que, mentre utilitzeu el Lloc Web i els diversos serveis i articles que s’ofereixen en oa través del Lloc Web, no: (a) personalitzarà cap persona o entitat ni desvirtuarà la seva afiliació amb alguna altra persona o entitat; (b) inserirà el vostre propi anunci, posicionament de marca o algun altre contingut promocional o el d’un tercer en qualsevol dels continguts, materials o serveis o materials del Lloc Web (per exemple, sense limitació, en una actualització RSS o en un programa de ràdio gravat (podcast) rebut d’IP AND DOSIDERMO S.L. o d’alguna altra manera a través del Lloc Web), ni utilitzarà, redistribuirà, republicarà o explotarà aquests continguts o serveis amb qualsevol altre propòsit addicional comercial o promocional; ni (c) intentarà guanyar accés no autoritzat a altres sistemes de còmput a través del Lloc Web. No: (i) participarà a navegar per la xarxa, a “raspar (scraping) la pantalla”, “raspar (scraping) la base de dades”, a recol·lectar adreces de correu electrònic, adreces sense fil o altra informació personal o de contactes , o qualsevol altre mitjà automàtic d’obtenir llistes d’usuaris o altra informació de oa través del lloc web o dels serveis oferts a oa través del Lloc Web, incloent, sense limitació, qualsevol informació que es trobi en algun servidor o base de dades relacionada amb el Lloc Web o els serveis oferts a oa través del Lloc Web; (ii) obtindrà o intentarà obtenir accés no autoritzat als sistemes de còmput, materials o informació per qualsevol mitjà; (iii) utilitzarà el Lloc Web o els serveis posats a la seva disposició en oa través del Lloc Web d’alguna manera amb la intenció d’interrompre, danyar, deshabilitar, sobrecarregar o deteriorar el Lloc Web o aquests serveis, incloent-hi, sense limitació, enviar missatges massius no sol·licitats o “inundar” servidors amb sol·licituds; (iv) utilitzarà el Lloc Web o els serveis o articles del Lloc Web en violació de la propietat intel·lectual o d’altres drets legals o patrimonials d’IP AND DOSIDERMO S.L. o d’algun tercer; ni (v) utilitzarà el Lloc Web o els serveis del Lloc Web en violació de qualsevol llei aplicable. Vostè s’obliga, a més a no intentar (o encoratjar o donar suport a l’intent d’un altre) a embaucar, destruir, descodificar, o altrament alterar o interferir amb el Lloc Web o amb els serveis del Lloc Web, o amb qualsevol contingut del mateix , o fer qualsevol ús no autoritzat del mateix. Vostè s’obliga a no fer servir el Lloc Web d’alguna manera que pogués danyar, deshabilitar, sobrecarregar o deteriorar el Lloc Web o interferir que qualsevol altra persona pugui utilitzar o gaudir del Lloc Web o de qualsevol dels seus serveis. No obtindreu ni intentareu obtenir algun material o informació a través de qualsevol mitjà que no hagi estat estipulat o posat a la disposició del públic intencionalment a través del Lloc Web.

8.

Fòrums Públics. IP AND DOSIDERMO S.L. pot, de tant en tant, tenir serveis de missatgeria, serveis de xateig, taulers de notícies, blocs, altres fòrums i altres serveis disponibles a oa través del Lloc Web. A més de qualsevol altra normativitat i regulació que puguem publicar respecte a un servei en particular, vostè s’obliga a no carregar, informar, transmetre, distribuir o altrament publicar a través del Lloc Web o de qualsevol servei o article posat a la disposició en oa través del Lloc Web, qualsevol material que (i) restringeixi o inhibeixi qualsevol altre usuari d’usar i gaudir del Lloc Web o dels serveis del Lloc Web, (ii) sigui fraudulent, il·legal, amenaçant, abusiu, hostigant, calumniós , difamatori, obscè, vulgar, ofensiu, pornogràfic, profà, sexualment explícit o indecent, (iii) constitueixi o encoratgi conductes que poguessin constituir una ofensa criminal, donar lloc a responsabilitat civil o altrament violar qualsevol llei local, estatal, nacional o internacional, (iv) violi, plagiï o infringeixi els drets de tercers incloent, sense limitació, drets d’autor, marques comercials, secrets comercials, confidencialitat, contractes, patents , drets de privadesa o publicitat o qualsevol altre dret de propietat, (v) contingui un virus, element d’espionatge o un altre component nociu, (vi) contingui enllaços fixos, publicitat, cartes de cadenes o esquemes de piràmides de qualsevol tipus, o ( vii) constitueixi o contingui indicacions d’origen, endossos o declaracions de fets falsos o enganyosos. Vostè a més s’obliga a no personificar qualsevol altra persona o entitat, ja sigui real o fictícia, incloent-hi qualsevol persona d’IP AND DOSIDERMO S.L. Vostè tampoc pot oferir comprar o vendre algun producte o servei a oa través dels seus comentaris presentats als nostres fòrums. Només vostè és responsable del contingut i de les conseqüències de qualsevol de les activitats.

9.

Dret de Monitorització i Control Editorial. IP AND DOSIDERMO S.L. es reserva el dret, però no té l’obligació de monitoritzar i/o revisar tots els materials enviats al Lloc Web oa través dels serveis o articles del Lloc Web pels usuaris, i IP AND DOSIDERMO S.L. no és responsable dels materials enviats pels usuaris. Tot i això, IP AND DOSIDERMO S.L. es reserva el dret en tot moment de divulgar qualsevol informació que sigui necessària per satisfer qualsevol llei, reglament o sol·licitud governamental, o d’editar, refusar-se a col·locar o treure qualsevol informació o materials, tots o en part, que a discreció únicament d’IP AND DOSIDERMO S.L. siguin censurables o en violació d’aquests Termes d’Ús, de les polítiques d’IP AND DOSIDERMO S.L. o de la llei aplicable. També podem imposar límits sobre certs articles dels fòrums o restringir-ne l’accés a part oa tots els fòrums sense notificació o sanció, si creiem que vostè està en incompliment de les directrius establertes en aquest paràgraf, els nostres termes i condicions o la llei aplicable, o per qualsevol altra raó sense notificació o responsabilitat.

10.

Informació Privada o Delicada a Fòrums Públics. És important recordar que els comentaris presentats en un fòrum poden ser registrats i emmagatzemats a múltiples llocs, tant al nostre Lloc Web com en una altra part a Internet, els quals poden ser accessibles durant molt de temps i no es té control sobre qui els llegirà eventualment. És, per tant, important que vagi amb compte i sigui selectiu sobre la informació personal que divulgui sobre vostè i d’altres, i en especial, no ha de divulgar informació delicada, patrimonial o confidencial als seus comentaris als nostres fòrums públics.

11.

Enllaços amb el Lloc Web. Esteu d’acord que si inclou un enllaç (link) de qualsevol altre lloc web al Lloc Web, aquest enllaç s’obrirà en una nova finestra navegadora i s’enllaçarà amb la versió completa d’una pàgina formatada HTML d’aquest Lloc Web. No teniu permès enllaçar directament a cap imatge emmagatzemada al Lloc Web o als nostres serveis, com seria utilitzar un mètode d’enllaç “en-línia” per provocar que la imatge emmagatzemada per nosaltres fos exposada en un altre lloc web. Us obligueu a no descarregar o utilitzar imatges emmagatzemades en aquest Lloc Web en un altre lloc web, amb qualsevol propòsit, incloent, sense limitació, publicar aquestes imatges en un altre lloc web. Vostè s’obliga a no enllaçar-se de qualsevol altre lloc web a aquest Lloc Web de manera que el Lloc Web, o qualsevol pàgina del Lloc Web, estigui “emmarcat”, envoltat o ofuscat pels continguts, materials o posicionaments de marca de qualsevol tercer . Ens reservem tots els nostres drets sota la llei per insistir que qualsevol enllaç al Lloc Web sigui discontinuat ia revocar el seu dret a enllaçar-se al Lloc Web de qualsevol altre lloc web, en qualsevol moment en què us enviem notificació per escrit.

12.

Indemnització. Vostè s’obliga a defensar, indemnitzar i, a treure IP AND DOSIDERMO S.L. i als directors, empleats i agents d’IP AND DOSIDERMO S.L. i els seus afiliats en pau i fora de perill de qualsevol demanda, responsabilitat, costos i despeses, de qualsevol naturalesa, incloent-hi honoraris d’advocats, en què incorregués com a resultat de l’ús del lloc web, la seva col·locació o transmissió de qualsevol missatge, contingut, informació, programari u altres materials a través del lloc web, o el seu incompliment o violació de la llei o d’aquests termes i condicions. IP AND DOSIDERMO S.L. es reserva el dret, al seu propi cost, d’assumir la defensa i el control exclusius de qualsevol assumpte d’una altra manera subjecte a indemnització per part seva, i en aquest cas, vostè s’obliga a cooperar amb IP AND DOSIDERMO S.L. · en la defensa d’aquesta demanda.

13.

Ordres de productes i serveis. Podem posar certs productes a la disposició de visitants i registrats del Lloc Web. Si ordena qualsevol producte, pel present document vostè representa i garanteix que té 18 anys o més. S’obliga a pagar la totalitat dels preus de qualsevol compra que faci, ja sigui amb targeta de crèdit/dèbit concurrent amb el seu ordre en línia o per un altre mitjà de pagament acceptable per a IP AND DOSIDERMO S.L. S’obliga a pagar tots els impostos aplicables. Si el pagament no és rebut per nosaltres de part de l’emissor de la targeta de crèdit o dèbit o dels seus agents, vostè s’obliga a pagar totes les quantitats degudes al moment de la reclamació per part nostra. Alguns productes que vostè compra i/o descàrrega en oa través del Lloc Web poden estar subjectes a termes i condicions addicionals que li seran presentats al moment d’aquesta compra o descàrrega.

14.

Llocs Web de Tercers. Vostè pot enllaçar (link) del Lloc Web a llocs web de tercers i tercers poden enllaçar-se al Lloc Web (“Llocs Enllaçats”). Vostè reconeix i està d’acord que nosaltres no tenim responsabilitat sobre la informació, contingut, productes, serveis, anuncis, codis o altres materials que puguin o no puguin ser proporcionats per oa través dels Llocs Enllaçats, encara que són propietat de dirigits per afiliats nostres. Els enllaços (links) a Llocs Enllaçats no constitueixen un aval o patrocini nostre dels dits llocs web o de la informació, contingut, productes, serveis, anuncis, codis o altres materials presentats en oa través d’aquests llocs web. La inclusió de qualsevol enllaç a aquests llocs en el nostre Lloc no implica l’aval, el patrocini o la recomanació d’aquest lloc. IP AND DOSIDERMO S.L. rebutja qualsevol responsabilitat pels enllaços (1) d’un altre lloc web a aquest Lloc Web i (2) a un altre lloc web d’aquest Lloc Web. IP AND DOSIDERMO S.L.. no pot garantir els estàndards de qualsevol lloc web al qual se li proporcionin enllaços en aquest Lloc Web, ni serà IP AND DOSIDERMO S.L. responsable dels continguts dels llocs esmentats, o de qualsevol enllaç subseqüent. IP AND DOSIDERMO S.L. no representa o garanteix que els continguts del lloc web d’algun tercer siguin exactes, que compleixin la llei estatal o federal, o que compleixin les lleis de drets d’autor o altres lleis de propietat intel·lectual. IP AND DOSIDERMO S.L. tampoc no és responsable de qualsevol forma de transmissió rebuda de qualsevol lloc web enllaçat. Qualsevol confiança dipositada en els continguts d’un lloc web de tercers és feta pel seu propi risc i assumeix totes les responsabilitats i conseqüències que resultin d’aquesta confiança.

15.

Agent de Drets d’Autor.Respectem els drets de propietat intel·lectual d’altres i requerim que les persones que facin servir el Lloc Web, o els serveis o articles posats a la seva disposició en oa través del Lloc Web, facin el mateix. Si creieu que el vostre treball ha estat copiat d’una manera que constitueixi una infracció als drets d’autor, si us plau envieu la següent informació a Agent de Drets d’Autor d’ISIDOR PLAÇA ENTRENA., designat com a tal de conformitat amb la Digital Millennium Copyright Act, 17 U.S.C. § 512 (c) (2), nomenat a baix:

• La vostra adreça, número de telèfon i adreça de correu electrònic;
• Una descripció del treball amb drets d’autor que vostè reclama ha estat infringit;
• Una descripció d’on es localitza el suposat material infringit;
• Una declaració vostra que creieu de bona fe que l’ús en disputa no està autoritzat per l’amo dels drets d’autor, el seu agent o la llei;
• Una signatura electrònica o física de la persona autoritzada per actuar en nom de l’amo de l’interès dels drets d’autor; i
• Una declaració vostra, feta sota pena de perjuri, que la informació abans esmentada en la vostra notificació és exacta i que sou l’amo dels drets d’autor o esteu autoritzat per actuar en nom de l’amo dels drets d’autor.

Agent de Drets d’Autor:
ISIDORO PLAÇA ENTRENA
IP AND DOSIDERMO S.L.
Veu: 93 733 16 12
e-mail: comandes@dosidermo.com

Per a Servei al Client no es dirigeixi a l’Agent de Drets d’Autor, si us plau adreceu-vos a:
IP AND DOSIDERMO S.L.
CARRER DE CARRASCO I FORMIGUERA, 15
08224 TERRASSA, BARCELONA
Tel: 93 733 16 12

16.

RENÚNCIA DE GARANTIES. EL LLOC WEB, INCLOENT, SENSE LIMITACIÓ, TOTS ELS SERVEIS, CONTINGUTS, FUNCIONS I MATERIALS PROPORCIONATS A TRAVÉS DEL LLOC WEB, SÓN PROPORCIONATS “TAL COM ESTIGUIN”, “COM ES POSEN A LA DISPOSICIÓ”, SINGUIN, SINGUIN, EXPRESSA O IMPLÍCITA, INCLOENT, SENSE LIMITACIÓ, QUALSEVOL GARANTIA D’INFORMACIÓ, DADES, SERVEIS DE PROCESSAMENT DE DADES, ACCÉS IL·LIMITAT O ININTERROMPUT, QUALSEVOL GARANTIA AMB RESPECTE A LA DISPONIBILITAT, INTER UTILITAT, O CONTINGUT DE LA INFORMACIÓ, I QUALSEVOL GARANTIA DE TÍTOL, NO-INFRACCIÓ, COMERCIABILITAT O APTITUD PER A UN PROPÒSIT A PARTICULAR, I EN EL PRESENT RENUNCIEM A QUALSEVOL I A TOTES DITES GARANTIES, EXPRESES. NO GARANTIM QUE EL LLOC WEB O ELS SERVEIS, CONTINGUTS, FUNCIONS O MATERIALS PROPORCIONATS A TRAVÉS DEL LLOC WEB SEREN OPORTUNS, ASSEGURANCES, ININTERROMPUTS O LLIURES D’ERROR, O QUE ELS DEFECTES SERAN CORREGITS. NO DONEM GARANTIA QUE EL LLOC WEB O QUE ELS SERVEIS PROPORCIONATS COMPLIRAN AMB ELS REQUERIMENTS DELS USUARIS. CAP CONSELL, RESULTATS O INFORMACIÓ, JA SIGUI ORAL O ESCRIT, QUE VOSTÈ OBTENGUI DE NOSALTRES A TRAVÉS DEL LLOC WEB CREARÉ ALGUNA GARANTIA QUE NO HAGI ESTAT ESTABLERTA EXPRESSAMENT EN EL PRESENT IP AND DOSSIER. TAMPOC ASSUMEIX CAP RESPONSABILITAT, I NO SERÉ RESPONSABLE DE QUALSEVOL DANY A, O DE QUALSEVOL VIRUS QUE PODÉS INFECTAR EL SEU EQUIP A CAUSA DEL SEU ACCÉS A, ÚS DE, O NAVEGACIÓ EN EL LLOC WEB O PER DESCARREGAR , IMATGES, CONTINGUTS DE VÍDEO O CONTINGUTS D’ÀUDIO DEL LLOC WEB. SI VOSTÈ NO ESTIGUI SATISFET AMB EL LLOC WEB, LA SEVA ÚNICA SOLUCIÓ ÉS DISCONTINUAR USANT EL LLOC WEB. TRACTEM D’ASSEGURAR QUE LA INFORMACIÓ PUBLICADA AL LLOC WEB ÉS CORRECTA I ACTUALITZADA. ENS RESERVEM EL DRET DE CANVIAR O FER CORRECCIONS A QUALSEVOL INFORMACIÓ PROPORCIONADA AL LLOC WEB A QUALSEVOL MOMENT I SENSE CAP AVÍS PREVI.IP AND DOSIDERM S.L.. NI AVALA NI ÉS RESPONSABLE DE L’EXACTITUD O VERACITAT DE QUALSEVOL OPINIÓ, CONSELL O DECLARACIÓ EN EL LLOC WEB, NI DE QUALSEVOL PUBLICACIÓ OFENSIVA, DIFAMATÒRIA, OBSCENA, INDECENT PER IL·LEGAL NO SER UN EMPLEAT PORTAVEU AUTORITZAT D’IP AND DOSIDERMO S.L.. EN EL SEU CARÀCTER OFICIAL (INCLOENT, SENSE LIMITACIÓ, ALTRES USUARIS DEL LLOC WEB). ÉS LA SEVA RESPONSABILITAT AVALUAR L’EXACTITUD, CONCLUSIÓ O UTILITAT DE QUALSEVOL INFORMACIÓ, OPINIÓ, CONSELL O UN ALTRE CONTINGUT DISPONIBLE A TRAVÉS DEL LLOC WEB. SI US PLAU BUSQUEU EL CONSELL DE PROFESSIONALS, SEGONS SIGUI APROPIAT, RESPECTE A L’AVALUACIÓ DE QUALSEVOL INFORMACIÓ, OPINIÓ, CONSELL O UN ALTRE CONTINGUT ESPECÍFIC, INCLOENT PERÒ NO LIMITAT A, INFORMACIÓ, OPINIÓ, CONSELL U UN ALTRE DE VIDA. PREVI A LA REALITZACIÓ D’UNA COMPRA O VENDA DE QUALSEVOL VALOR O INVERSIÓ, LI ACONSELLEM QUE CONSULTI AMB EL SEU CORREDOR O AMB UN ALTRE ASSESSOR FINANCER PER VERIFICAR PREUS I UNA ALTRA INFORMACIÓ. NO TINDREM CAP RESPONSABILITAT DE DECISIONS D’INVERSIÓ BASADES EN, O DE RESULTATS OBTINGUTS DE, EL CONTINGUT PROPORCIONAT EN EL PRESENT. RES CONTINGUT AL LLOC WEB SERÉ INTERPRETAT COM A CONSELL D’INVERSIÓ. TIME INC. NO ÉS UN CORREDOR DE BORSA REGISTRAT NI UN CONSULTOR D’INVERSIONS I NO DÓNA CONSELLS SOBRE INVERSIONS NI RECOMANA UN PRODUCTE SOBRE UN ALTRE. SENSE LIMITACIÓ DE L’ABANS ESMENTAT EN AQUESTA SECCIÓ, TIME INC, I ELS SEUS AFILIATS, PROVEÏDORS I PERSONES QUE ATORGUEN LES LLICÈNCIES NO DONEN GARANTIES NI REPRESENTACIONS AMB RESPECTE A QUALSEVOL PRODUCTE O EL SERVEI ORDENAT O PROPORCION I VOSTÈ EN EL PRESENT DESISTEIX, DE QUALSEVOL I DE TOTES LES GARANTIES I REPRESENTACIONS FETES A LITERATURA EN PRODUCTES O SERVEIS, A PREGUNTES FETES FREQÜENTMENT EN DOCUMENTS I D’ALGUNA ALTRA MANERA EN EL LLOC WEB O EN COR. O AMB ELS SEUS AGENTS. QUALSEVOL PRODUCTE O SERVEI ORDENAT O PROPORCIONAT VIA EL LLOC WEB ÉS PROPORCIONAT PER TIME INC. “TAL COM ESTIGUI”, EXCEPTE AL GRAU, SI ES DONgués EL CAS, D’ESTAR D’UN ALTRE MODE ESTABLERT PER ESCRIT, EN UN CONTRACTE DE LLICÈNCIA O VENDA CELEBRAT PER SEPARAT ENTRE VOSTÈ I TIME INC. O EL SEU PROVEÏDOR O LA PERSONA QUE ATORGA LA LLICÈNCIA.

17.

LÍMIT DE RESPONSABILITAT. EN CAP CAS, INCLÒS PERÒ NO MODERAT A NEGLIGÈNCIA, SERÉ RESPONSABLE TIME INC., O QUALSEVOL DELS SEUS DIRECTORS, FUNCIONARIS, EMPLEATS, AGENTS O PROVEÏDORS, DEL CONTINGUT O DELS SERVEIS (CONJUNTAMENT, LES ” , INDIRECTE, ESPECIAL, INCIDENTAL, CONSEQÜENT, EXEMPLAR O PUNITIU COM RESULTAT DE, O DIRECTA O INDIRECTAMENT RELACIONAT AMB, L’ÚS DE, O LA INCAPACITAT D’USAR EL LLOC WEB O ELS CONTINGUTS, MATERIALS I FUNCIONS RELACION INFORMACIÓ VIA EL LLOC WEB, NEGOCIS PERDUTS O VENDES PERDUDES, ENCARA QUAN AQUESTA ENTITAT PROTEGIDA HAGI ESTAT ASSESSORADA SOBRE LA POSSIBILITAT DE DITES DANYS. ALGUNES JURISDICCIONS NO PERMETEN LA LIMITACIÓ O EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT PER DANYS INCIDENTALS O INDIRECTES AIXÍ QUE ALGUNS DE LES LIMITACIONS AMUNT ESMENTADES NO APLIQUEN A ALGUNS USUARIS. EN CAP CAS SEREN RESPONSABLES LES ENTITATS PROTEGIDES PER O EN RELACIÓ AMB QUALSEVOL CONTINGUT PUBLICAT, TRANSMÈS, INTERCANVIAT O REBUT PER O EN NOM DE QUALSEVOL USUARI O D’ALTRA PERSONA EN O A TRAVÉS DEL LLOC WEB. EN CAP CAS LA SUMA TOTAL DE LES RESPONSABILITATS DE LES ENTITATS PROTEGIDES CAP VOSTÈ, PER TOTS ELS DANYS, PÈRDUES I CAUSES D’ACCIÓ PENAL (JA SIGUI PER CONTRACTE O PER AGRAVI, INCLOENT PERÒ NO LIMITAT A, RESULTEN DELS TERMES I CONDICIONS O DE L’ÚS QUE VOSTÈ FACI DEL LLOC WEB, HAURÉ D’EXCEDIR EN LA SUMA TOTAL, LA QUANTITAT, SI L’HAGUÉS, PAGADA PER VOSTÈ A AND DOSSIDERMO S.L. PER L’ÚS DEL LLOC WEB O PER LA COMPRA DE PRODUCTES VIA EL LLOC WEB.

18.

Atacs Fotosensibles. Un molt petit percentatge de persones poden experimentar un atac en ser exposades a certes imatges visuals, com ara llums o dibuixos intermitents que poden aparèixer en jocs de vídeo o en altres continguts electrònics o en línia. Encara persones que no tenen història d’atacs o d’epilèpsia poden tenir una condició no diagnosticada que pot causar aquests “atacs epilèptics fotosensibles” en estar veient jocs de vídeo o altres continguts electrònics. Aquests atacs tenen una varietat de símptomes, incloent marejos, desorientació, confusió, pèrdua momentània de consciència, crispació d’ulls o cara, visió alterada o estrebades o sacsejades de braços o cames. Si experimenta qualsevol dels símptomes anteriorment esmentats, o si vostè o la seva família té història d’atacs o epilèpsia, ha de deixar immediatament d’usar el Lloc Web i consultar un doctor.

19.

Lleis Aplicables. Nosaltres controlem i operem el Lloc Web des de les nostres oficines a Espanya. No representem els materials al Lloc Web com a apropiats o disponibles per al seu ús en altres llocs. Les persones que escullen accedir al lloc web des d’altres llocs ho faran per iniciativa pròpia i són responsables del compliment de les lleis locals, si i al grau en què les lleis locals siguin aplicables. Totes les parts subjectes a aquests termes i condicions renuncien als seus drets respectius a un judici amb jurat.

20.

Terme. IP AND DOSIDERMO S.L. pot acabar, canviar, suspendre o descontinuar qualsevol aspecte del Lloc Web o dels serveis del Lloc Web en qualsevol moment IP AND DOSIDERMO S.L. pot restringir, suspendre o acabar l’accés al Lloc Web i/o als seus serveis si creiem que vostè està en incompliment dels nostres termes i condicions o de la llei aplicable, o per qualsevol altra raó sense notificació o responsabilitat. IP AND DOSIDERMO S.L. manté una política que estipula la terminació, en circumstàncies apropiades, dels privilegis dús del Lloc Web per a usuaris que són violadors repetitius dels drets de propietat intel·lectual.

21.

Canvis de Termes d’Ús IP AND DOSIDERMO S.L. es reserva el dret, a la seva sola discreció, de canviar, modificar, afegir o treure qualsevol porció dels Termes i Condicions, tota o en part, en qualsevol moment. Els canvis als Termes i Condicions seran efectius quan es publiquin. La continuació de l’ús del Lloc Web i/o dels serveis posats a disposició a través del Lloc Web després d’haver estat publicat qualsevol canvi, serà considerat com a acceptació d’aquests canvis.

22.

Miscel·lanis. Els Termes i Condicions i la relació entre vostè i nosaltres seran regits per les lleis d’Espanya, Europa, sense consideració a conflictes de disposicions de llei. Vostè s’obliga que qualsevol causa d’acció legal que resulti sota els Termes i Condicions serà iniciada i escoltada a la cort apropiada a Espanya. S’obliga a sotmetre’s a la jurisdicció personal i exclusiva de les corts localitzades dins d’Espanya. La nostra falla en exercir i fer valer qualsevol dret o disposició dels Termes i Condicions no constituirà una renúncia a aquest dret o disposició. Si qualsevol disposició dels Termes i Condicions és trobada invàlida per una cort de jurisdicció competent, les parts, però, estan d’acord que la cort haurà d’esforçar-se a aplicar les intencions de les parts com estan reflectides a la disposició, i les altres disposicions dels Termes i Condicions romanen vigents.

23.

Termes Suplementaris.Les imatges immòbils i representacions visuals són propietat absoluta de la web no poden ser republicades, retransmeses, reproduïdes, descarregades o usades de qualsevol altra manera, excepte per a descàrrega per a ús personal, no comercial.